Kako stornirati ili izmeniti fakturu?

U Odoo nije moguće menjati fakturu koja je validirana i poslata kupcu. Ako je uočena greška u validiranoj fakturi, pravilan postupak je refundirati fakturu i usaglasiti je sa originalnom fakturom kako bi ih zatvorili i kreirali novu fakturu.

Savet:

Refundiranje fakture se razlikuje od refundiranja plaćanja. Obično se refundirana faktura šalje pre nego što kupac izvrši plaćanje. Ako je kupac već platio, treba izvršiti povraćaj pomoću refundiranja plaćanja.1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5 Star