IoT-Box

Publikacije

Ljubiša Jovev, IRVAS International - 6. Seminar naprednih tehnologija za industriju - INDUSTRIJA 4.0
18.04.2018. - Niš, Mašinski fakultet

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this presentation by email!

Embed in your website

Select page to start with

4. IoT promo video

9. Odoo IoT: Kako radi ? Kako može da se koristi ?

3. Odoo IoT Box Hardver + softver

5. Odoo IoT: What It Is, How It Works, and How You Can Use It

11. Video IoT uzivo

8. Odoo IoT Box - šta se nalazi ispod haube ? Raspberry Pi Odoo Raspberry version Drajveri za IoT ure đ aje

10. Podržani IoT Uređaji Kamere USB HID ure đ aji Štampa č i Alati za merenje sa USB; Bluetooth, WiFI, HDMI interfejsima, kao što su mikrometri, dubinski mera č i, ...

14. Hvala na pažnji! Ljubiša Jovev IRVAS International info@irvas.rs www.irvas.rs

1. In this blog, we’ll explain what the Internet of Things is, how Odoo IoT and the Odoo IoT box enable you to use it, and what additional services Bista Solutions offers so you shine above your competition Uvodni film https://www.youtube.com/watch?v=ivT31w3MwH8 Slika za naslovnu stranu https://www.factory5.tech/en_US/page/iot-box IoT Box - Odoo rešenje Ljubiša Jovev, IRVAS International 6. Seminar naprednih tehnologija za industriju - INDUSTRIJA 4.0 18.04.2018. - Niš, Mašinski fakultet

6. Šta je Odoo? Odoo je snažna open source platforma (moglo bi se reći i framework) za poslovne aplikacije. Na bazi te platforme izgra đ en je skup č vrsto povezanih aplikacija, koje pokrivaju sve poslovne potrebe od CRM-a i Prodaje do Ra č unovodstva i Upravljanja magacinima, Proizvodnje, Kontre kvaliteta, PLM-a , ... Odoo poseduje dinami č nu i brzo rastuću zajednicu okupljenu oko te platforme, koja konstantno dodaje nove funkcionalnosti, konektore za integraciju i razvija nove poslovne aplikacije.

7. ERP i IoT Box Kako proizvodne kompanije mogu da imaju koristi od IoT tehnologije? ● Prikupljanjem velikog broja podataka iz proizvodnog procesa ● Generišu se razli č iti uvidi i ● Automatizuje funkcije na bazi ulaznih podataka ERP sistem je najbolje mesto smeštanje prikupljenih podataka jer je on: ● Centralna platforma za poslovne primene i poslovne aktivnosti. Pravilno prikupljeni podaci u odgovarajuće poslovne procese je na č in kako kompanije mogu imati koristi od IoT ● Odoo IoT moduli su upravo namenjeni tim potrebama

13. Zaključak ● IoT u industriji - beskrajne mogućnosti ● Veliki broj ideja za povezivanje industrijskog h/w sa Odoo ERP kako bi se automatizovale akcije i zabeležili podaci u centralnoj bazi. ● Dalji razvoj Odoo IoT box-a će obezbediti uklju č ivanje mnogo većeg broja ure đ aja i u kona č nom povećati efikasnost i produktivnost prizvodnih sistema J edinstvena prodajna prednost je: ● Izuzetno lako povezivanje i podešavanje ● Laka integracija u postojeće poslovne procese IoT Box prednost nad mnogim sli č nim proizvodima: ● Upravljanje podacima u oblaku ● Besprekorna mrežna administracija ● Automatizacija radnih naloga

2. Uvodne napomene Danas Proširenje osnovnog koncepta izvan tradicionalne definicije u cilju postizanja većih ciljeva. Kompanije uvode ovu tehnologiju kako bi: ● Prikupljali više podataka ● Povećali efikasnost ● Minimizovali troškove ● Automatizovali procese Odoo IoT Box Ozbiljan korak u pravcu redefinicije prera đ iva č ke industrije Osnovna ideja IoT: ● Povezati sve fizi č ke stvari me đ usobno preko interneta Naj č ešći primeri: ● Televizori ● Osvetlenje ● Klima ure đ aji Na č in upravljanja ● Aplikacije na pametnim telefonima

12. Primeri moguće primene - realne aplikacije Planiranje proizvodnje ● Uprkos proverenim strategijama svaka prognoza procesa ima potecijalne “rupe”. ● IoT može da poboljšanja prognozu prosle]ivanjem realnih podataka o lageru iz PoS sistema direktno u proizvodni plan. ● Na osnovu ovih kriti č nih podataka proizvo]a č može da donese odluku o o nastavku proizvodnje ili zaustavljanju. Unapredjenje korisni č kog servisa ● Finalni proizvod ima internet priklju č ak ● Proizvo đ a č može lako da pokrene i primi klju č ne log podatke, koji trigeruje neki doga đ aj (npr. Zahtev za održavanje) ● Proizvo đ a č ima konstantan uvid u stanje isporu č enog proizvoda ● Dobijeni podaci služe za razvoj nove unapre đ ene serije

Pregledi

 • 1787 Total Views
 • 1206 Website Views
 • 581 Embeded Views

Радње

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 4

 • 23 www.irvas.online
 • 21 www.irvas.rs
 • 10 irvas.rs
 • 8 irvas.irvas.online