Ovo je test stranica broj 4?

Odoo će automatski:

  • Kreirati refundaciju fakture

  • Usaglasiti refundiranu fakturu sa originalnom (označiće obe sa Plaćena)

  • Kreirati nacrt nove fakture koja može da se menja

Nakon toga možete izmeniti nacrt fakture i validirati je ukoliko je ispravna.


1 Star 2 Star 3 Star 4 Star 5 Star